Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Aktualności

Ukazał się 12. numer miesięcznika "Kardiologia Polska", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W czasopiśmie zaprezentowane są oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, interesujące artykuły poglądowe oraz opisy przypadków klinicznych z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Artykuły publikowane w "Kardiologii Polskiej" ukazują się w języku polskim i angielskim. Czasopismo posiada walory zarówno naukowe, jak i edukacyjne. Skierowane jest do kardiologów, kardiochirurgów, lekarzy internistów oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką kardiologiczną.

więcej Kardiologia Polska 2014, tom 72, nr 12

Medycyna Wieku Podeszłego to unikatowy kwartalnik edukacyjny. Pismo zawiera prace poglądowe, omawiające różnorodne zagadnienia związane z odmiennościami przebiegu chorób u osób starszych. Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma. Czasopismo w sposób interdyscyplinarny podchodzi do zagadnień geriatrycznych, poruszając różnorodne problemy pacjentów, zagadnienia kliniczne i nowości medyczne.
W najnowszym numerze zostały zamieszczone artykuły o następującej tematyce: rozpoznawanie i leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku, wspomaganie leczenia farmakologicznego choroby Alzheimera, ocena CANE, ostra faza udaru mózgu — wytyczne postępowania z nadciśnieniem tętniczym, rak płuc w wieku podeszłym, skala VES-13 — przyjmowanie starszych chorych na oddział chorób wewnętrznych.

więcej Medycyna Wieku Podeszłego 2014, tom 4, nr 1

Acta Angiologica 2014, tom 20, nr 3

Data: 10 grudnia 2014

Ukazał się nowy numer "Acta Angiologica". Czasopismo to jest przeznaczone przede wszystkim dla specjalistów, a także lekarzy specjalności niezabiegowych zainteresowanych problematyką chorób naczyń. "Acta Angiologica" zamieszcza prace nadsyłane zarówno z kraju, jak i z zagranicy: prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne z zakresu fizjologii, patologii, symptomatologii, diagnostyki i terapii układu naczyniowego. Rzetelnie opracowany materiał zawarty w kolejnych numerach "Acta Angiologica" stanowi doskonałe źródło wiedzy o nowoczesnych metodach rozpoznawania i leczenia chorób naczyń, a także o postępach nauk podstawowych i farmakologii.

więcej Acta Angiologica 2014, tom 20, nr 3

Ukazał się nowy numer "Polskiego Przeglądu Neurologicznego" — czasopisma edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ukazującego się cztery razy do roku, poświęconego istotnym tematom z zakresu neurologii, kierowanego do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. W periodyku tym są publikowane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów, przegląd piśmiennictwa oraz recenzje książek z zakresu neurologii.

więcej Polski Przegląd Neurologiczny 2014, tom 10, numer 3

Ukazał się nowy numer czasopisma „Choroby Serca i Naczyń” wydawanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Jest to dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym, redagowany i prowadzony przez ekspertów. Czasopismo jest skierowane do wszystkich lekarzy praktyków, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Każdy numer zawiera artykuły poglądowe wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny sercowo-naczyniowej, w tym także artykuły zamówione przez redakcję. Szczególnie polecamy lekturę nowego działu w czasopiśmie pt. „Repetytorium z kardiologii”. Są w nim publikowane opracowania pytań do państwowego egzaminu specjalistycznego z kardiologii.

więcej Choroby Serca i Naczyń 2014, tom 11, nr 6

Ukazał się nowy numer czasopisma "Folia Morphologica".

więcej Folia Morphologica 2014, tom 73, nr 4

Ukazał się piąty numer czasopisma NOWOTWORY Journal of Oncology. Jest to dwumiesięcznik będący oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz czasopismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Czasopismo ukazuje się od 1923 roku i zawiera artykuły oryginalne, opisy przypadków oraz artykuły przeglądowe. Redaktorem naczelnym jest prof. Edward Towpik.

więcej NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, tom 64, nr 5

Ukazał się nowy numer czasopisma "Diabetologia Kliniczna" — to dwumiesięcznik dydaktyczno-naukowy, który powstał w wyniku połączenia naukowych założeń czasopisma "Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna" oraz praktycznych aspektów "Diabetologii Praktycznej". Stał się przez to jedynym, oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Są w nim publikowane prace oryginalne i poglądowe, komentarze, sprawozdania ze zjazdów, listy do redakcji, ciekawe przypadki kliniczne oraz tłumaczenia artykułów naukowych z fachowych czasopism obcojęzycznych.

więcej Diabetologia Kliniczna 2014, tom 3, nr 5

Ukazał się nowy numer czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej" — oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, a Radzie Naukowej pisma, w której składzie znajduje się wielu ekspertów z dziedziny onkologii, hematologii i dziedzin pokrewnych, przewodzi prof. Marek Pawlicki. Czasopismo jest dwumiesięcznikiem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do specjalistów onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są prace poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

więcej Onkologia w Praktyce Klinicznej 2014, tom 10, numer 5

Chirurgia Polska 2014, tom 16, nr 1

Data: 13 listopada 2014

Ukazał się nowy numer czasopisma "Chirurgia Polska". Jest to dwujęzyczny (polsko-angielski) półrocznik naukowo-edukacyjny, od 2002 roku oficjalny organ Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Zróżnicowana tematyka sprawia, że jego odbiorcami oprócz chirurgów ogólnych i naczyniowych są także torakochirurdzy, chirurdzy dziecięcy, urolodzy oraz ortopedzi. W Chirurgii Polskiej publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, opisy przypadków, listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Pismo stanowi forum wymiany poglądów i prezentacji dorobku naukowego polskiego środowiska chirurgicznego.

więcej Chirurgia Polska 2014, tom 16, nr 1