Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Aktualności

Ukazał się nowy numer czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej" - oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, a Radzie Naukowej pisma, w której składzie znajduje się wielu ekspertów z dziedziny onkologii, hematologii i dziedzin pokrewnych, przewodzi prof. Marek Pawlicki.Czasopismo jest dwumiesięcznikiem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do specjalistów onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są prace poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

więcej Onkologia w Praktyce Klinicznej 2014, tom 10, numer 4

Ukazał się nowy numer "Polskiego Przeglądu Neurologicznego" — czasopisma edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ukazującego się cztery razy do roku, poświęconego istotnym tematom z zakresu neurologii, kierowanego do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. W periodyku tym są publikowane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów, przegląd piśmiennictwa oraz recenzje książek z zakresu neurologii.

więcej Polski Przegląd Neurologiczny 2014, tom 10, numer 2

Via Medica jako pierwsza firma w historii otrzymała zaszczytny tytuł Honorowego Ambasadora Gdańska. Dyplom wraz ze statuetką z rąk Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza odebrał Janusz Popaszkiewicz, Prezes Zarządu Via Medica.

więcej Via Medica Honorowym Ambasadorem Gdańska

Ukazał się najnowszy numer czasopisma "Nuclear Medicine Review", w którym publikowane są prace recenzowane, omawiające wyniki oryginalnych badań klinicznych i doświadczalnych, przyczyniającym się do rozwoju wiedzy z zakresu medycyny nuklearnej. Jako oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej ukazuje się pod patronatem Towarzystw Medycyny Nuklearnej: Bułgarskiego, Czeskiego, Węgierskiego, Macedońskiego, Rumuńskiego, Rosyjskiego, Słowackiego oraz Ukraińskiego. Redakcja NMR przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej, stąd badania opisujące doświadczenia na ludziach powinny być przeprowadzone zgodnie z zawartymi tam wymogami. W przypadku doświadczeń na zwierzętach, należy przestrzegać zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education, wydanych przez New York Academy and Sciences` Adhoc Committee on Animal Research. Prace dotyczące badań na ludziach lub zwierzętach muszą uzyskać akceptację odpowiedniej lokalnej komisji etycznej, która to akceptacja powinna być zaznaczona w tekście.

więcej Nuclear Medicine Review 2014, tom 17, nr 2

Ukazał się nowy numer czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej" - oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, a Radzie Naukowej pisma, w której składzie znajduje się wielu ekspertów z dziedziny onkologii, hematologii i dziedzin pokrewnych, przewodzi prof. Marek Pawlicki.Czasopismo jest dwumiesięcznikiem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do specjalistów onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są prace poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

więcej Onkologia w Praktyce Klinicznej 2014, tom 10, numer 3

Ukazał się nowy numer czasopisma "Kardiologia Inwazyjna". Jest to periodyk dydaktyczny, który przedstawia zagadnienia związane z tytułową specjalnością. Na jego łamach omawiane są sposoby rozwiązywania najtrudniejszych problemów, prezentowany jest najnowocześniejszy sprzęt i wyniki najważniejszych badań naukowych na temat kardiologii inwazyjnej. Pismo przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy specjalistów.

więcej Kardiologia Inwazyjna 2014, tom 9, nr 3

Ukazał się nowy numer miesięcznika "Kardiologia Polska", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W czasopiśmie zaprezentowane są oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, interesujące artykuły poglądowe oraz opisy przypadków klinicznych z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Artykuły publikowane w "Kardiologii Polskiej" ukazują się w języku polskim i angielskim. Czasopismo posiada walory zarówno naukowe, jak i edukacyjne. Skierowane jest do kardiologów, kardiochirurgów, lekarzy internistów oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką kardiologiczną.

więcej Kardiologia Polska 2014, tom 72, nr 7

Ukazał się nowy numer "Forum Nefrologicznego", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W kwartalniku drukowane są artykuły z działów: nefrologia kliniczna, hemodializa, dializa otrzewnowa, transplantologia, pielęgniarstwo nefrologiczne. Pismo skierowane jest do lekarzy nefrologów, internistów, pielęgniarek nefrologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

więcej Forum Nefrologiczne 2014, tom 7, nr 2

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Folia Histochemica et Cytobiologica”. Jest to międzynarodowe czasopismo wydawane w języku angielskim, poświęcone dynamicznie rozwijającym się dziedzinom histochemii, cytochemii, biologii komórki oraz biologii komórkowo-tkankowej. Powstało w 1963 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików pod pierwotnym tytułem "Folia Histochemica et Cytochemica", jako międzynarodowe czasopismo wydawane w języku angielskim, poświęcone histochemii, cytochemii i biologii komórki. W roku 1984 poszerzono profil czasopisma o prace z zakresu biologii komórkowo-tkankowej, w związku z czym tytuł czasopisma został zmieniony na "Folia Histochemica et Cytobiologica". Czasopismo jest kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.

więcej Folia Histochemica et Cytobiologica 2014, tom 52, nr 2

Folia Cardiologica 2014, tom 9, nr 2

Data: 27 czerwca 2014

Folia Cardiologica, stanowiąca kontynuację czasopisma Folia Cardiologica Excerpta, jest kwartalnikiem o charakterze naukowo-edukacyjnym, skierowanym do szerokiego grona zarówno młodych, jak i doświadczonych kardiologów i internistów, lekarzy realizujących specjalizację z kardiologii, a także studentów medycyny zainteresowanych tematyką kardiologiczną. Czasopismo zawiera oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne (publikowane w języku angielskim) oraz interesujące prace poglądowe o charakterze edukacyjnym i prace kazuistyczne (publikowane w języku polskim).

Kwartalnik jest oficjalnym pismem Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Chorób Serca u Kobiet, Echokardiografii, Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Kardiologii Dziecięcej, Kardiologii Eksperymentalnej, Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Niewydolności Serca, Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji, Rytmu Serca, Wad Zastawkowych Serca oraz Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej i są w nim również prezentowane wytyczne i zalecenia poszczególnych Sekcji.

więcej Folia Cardiologica 2014, tom 9, nr 2