Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Aktualności

Zapraszamy do lektury 4 numeru Biuletynu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowotwory.

W sekcji artykułów oryginalnych znajdą Państwo ciekawy temat tendencji w umieralności z powodu palenia tytoniu w Polsce (M. Mańczuk i wsp.).

W numerze zawarto prace poglądowe na temat czynników etiologicznych nadciśnienia płucnego u pacjentów z chorobą nowotworową (L. Al-Mansouri, F. Al-Obaidi), krążących komórek nowotworowych i ich znaczenia klinicznego (E. Grzybowska, A. Fabisiewicz), profilaktyki w przypadku raku pęcherza moczowego (A. Długosz, E. Królik), wybranych skrótowców i nowych pojęć we współczesnej patologii piersi w formie poradnika dla klinicystów (J.B. Wysocka i wsp.), a także znaczenia Helicobacter pylori w rozwoju chłoniaka MALT (P. Krzyżek, B. Kwiatkowska)

W cyklu debat onkologicznych wymieniono się poglądami na temat tego, czy biopsję węzłów wartowniczych u chorych na raka piersi otrzymujących indukcyjną chemioterapię należy wykonywać przed czy po chemioterapii (J. Piekarski v. R. Duchnowska).

W dziale „Historia onkologii” przypomniano postać Williama Davida Coolidge’a (1873–1975) (R.F. Mould).

W numerze znalazło się także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Lublinie nt. nowotworów powierzchni otrzewnej (J. Mielko, K. Rawicz-Pruszyński, W. Polkowski), a dział „Kronika” wzbogacił się o materiał na temat Nagrody im. Hilarego Koprowskiego za rok 2017.

więcej Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowotwory 2017, tom 2, nr 4

Ukazał się 4 numer „Forum Reumatologicznego”, a w nim w cyklu prac poglądowych takie tematy, jak:

— „Biopodobne leki biologiczne w reumatologii” (E.J. Kucharz i wsp.),

— „Układ dopełniacza w chorobach autoimmunologicznych” (S. Nowakowski, Z. Zdrojewski),

— „Endoprotezy stawów biodrowych wczoraj i dziś” (Ł. Sieczka i wsp.),

— „Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów — przegląd piśmiennictwa” (G. Bączyk i wsp.),

— „Zaburzenia homeostazy komórek B w twardzinie układowej” (O. Gumkowska-Sroka, P. Kotyla).

Dział prac oryginalnych wzbogacił się o artykuł „Usprawnianie dziecka ze skoliozą i zespołem Ehlersa- Danlosa” (Ł. Spliteri wsp.).

W sekcji przypadków klinicznych omówiono osteoporozę ze złamaniami patologicznymi kręgów w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u 9-letniej dziewczynki (M. Janicka-Szczepaniak, E. Smolewska).

Wspomnienie o wybitnym reumatologu, profesorze Wolfgangu Müllerze, autorstwa Włodzimierza Samborskiego, zamyka numer, do lektury którego serdecznie zapraszamy!

więcej „Forum Reumatologiczne” 2017, tom 3, nr 4

Repetytorium z neurologii 2018

Data: 31 stycznia 2018

Szanowni Państwo, 27 stycznia rozpoczął się, cieszący się ogromnym zainteresowaniem, cykl konferencji „Repetytorium z neurologii 2018”!

Zapraszamy na kolejne spotkania i przypominamy, że zaplanowano podczas nich osiem niezwykle ciekawych sesji dotyczących udaru mózgu, neurooftalmologii, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, padaczki, neuroobrazowania, farmakoterapii i zaburzeń ruchowych.

Wszelkie informacje szczegółowe oraz dotyczące rejestracji znajdą Państwo pod linkiem www.neuro2018.viamedica.pl. Zapraszamy do udziału! Kolejne spotkanie zaplanowano na 3 marca w pięknym Gdańsku!

więcej Repetytorium z neurologii 2018

W 2017 roku firma Via Medica obchodziła jubileusz 25-lecia. Od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy w rozwoju nauki i edukacji medycznej. W tym czasie wydano ponad 1000 publikacji i broszur oraz zorganizowano ponad 1200 konferencji. Drukarnię opuszcza rocznie 50 tytułów czasopism, a w przestrzeni internetowej pod szyldem Via Medica funkcjonują 54 serwisy internetowe.

Jubileusz ćwierćwiecza działalności firmy uczczono między innymi spotkaniem podczas Kongresu Medycznego Varia Medica, który miał innowacyjną formułę łączącą zarówno sesje szkoleniowe o profilu ogólnomedycznym, potoki specjalistyczne, praktyczne warsztaty, jak i panele typu hotline. Program naukowy został opracowany przez grono polskich ekspertów z poszczególnych dziedzin medycyny, którzy poprowadzili sesje tematyczne i wygłosili wykłady. Wydarzenie uzyskało patronat rektorów uniwersytetów medycznych oraz licznych towarzystw naukowych i było ogromnym sukcesem!

więcej Jubileusz 25-lecia istnienia Via Medica

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Folia Histochemica et Cytobiologica”. Jest to międzynarodowe czasopismo wydawane w języku angielskim, poświęcone dynamicznie rozwijającym się dziedzinom histochemii, cytochemii, biologii komórki oraz biologii komórkowo-tkankowej. Powstało w 1963 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików pod pierwotnym tytułem "Folia Histochemica et Cytochemica", jako międzynarodowe czasopismo wydawane w języku angielskim, poświęcone histochemii, cytochemii i biologii komórki. W roku 1984 poszerzono profil czasopisma o prace z zakresu biologii komórkowo-tkankowej, w związku z czym tytuł czasopisma został zmieniony na "Folia Histochemica et Cytobiologica". Czasopismo jest kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.

więcej Folia Histochemica et Cytobiologica 2016, tom 54, nr 2

Ukazał się nowy numer miesięcznika "Kardiologia Polska", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W czasopiśmie zaprezentowane są oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, interesujące artykuły poglądowe oraz opisy przypadków klinicznych z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Artykuły publikowane w "Kardiologii Polskiej" ukazują się w języku polskim i angielskim. Czasopismo posiada walory zarówno naukowe, jak i edukacyjne. Skierowane jest do kardiologów, kardiochirurgów, lekarzy internistów oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką kardiologiczną.

więcej Kardiologia Polska 2016, tom 74, nr 7

The "Ophthalmology Journal" is a new peer-reviewed, scientific publication created by German and Polish experts in the field, directed to the international community of ophthalmologists. The Journal welcomes submission of original research reporting clinical observations and laboratory investigations with clinical relevance. Editors will also accept case reports, up to date reviews, editorials, education articles, letters and other relevant manuscripts that relate to the sense of sight, especially these describing new diagnostic and surgical techniques, also instrument and therapy updates. Manuscripts covering regional issues should also address a global context.

więcej Ophthalmology Journal 2016, Vol. 1, No. 2

Ukazał się nowy numer miesięcznika "Kardiologia Polska", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W czasopiśmie zaprezentowane są oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, interesujące artykuły poglądowe oraz opisy przypadków klinicznych z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Artykuły publikowane w "Kardiologii Polskiej" ukazują się w języku polskim i angielskim. Czasopismo posiada walory zarówno naukowe, jak i edukacyjne. Skierowane jest do kardiologów, kardiochirurgów, lekarzy internistów oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką kardiologiczną.

więcej Kardiologia Polska 2016, tom 74, nr 6

Ukazał się nowy numer czasopisma "Folia Morphologica".

więcej Folia Morphologica 2016, tom 75, nr 2

Ukazał się nowy numer czasopisma „NOWOTWORY Journal of Oncology”. Jest to dwumiesięcznik będący oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz czasopismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Czasopismo ukazuje się od 1923 roku i zawiera artykuły oryginalne, opisy przypadków oraz artykuły przeglądowe. Redaktorem naczelnym jest prof. Edward Towpik.

więcej NOWOTWORY Journal of Oncology 2016, tom 66, nr 2