Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Aktualności

Ukazał się nowy numer "Forum Medycyny Rodzinnej", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, które jest redagowane przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

więcej Forum Medycyny Rodzinnej 2012, tom 6, nr 3

Ukazał się najnowszy numer miesięcznika "Kardiologia Polska", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

więcej Kardiologia Polska 2012, tom 70, nr 6

Ukazał się nowy numer czasopisma "Anestezjologia Intensywna Terapia"

więcej Anestezjologia Intensywna Terapia 2012, tom 44, nr 2

Ukazał się nowy numer "Forum Zaburzeń Metabolicznych", czasopisma Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości, które jest redagowane przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

więcej Forum Zaburzeń Metabolicznych 2012, tom 3, nr 1

Ukazał się nowy numer czasopisma "Folia Cardiologica Excerpta"

więcej Folia Cardiologica Excerpta 2012, tom 7, nr 1

"Medycyna Paliatywna w Praktyce" jest kwartalnikiem redagowanym przez specjalistów z zakresu medycyny paliatywnej przeznaczonym dla lekarzy praktyków zajmujących się różnymi działami medycyny, którzy często stykają się z osobami nieuleczalnie chorymi.

więcej Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012, tom 6, nr 1

Ukazał się nowy numer czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

więcej Onkologia w Praktyce Klinicznej 2012, tom 8, nr 2

Ukazał się nowy numer "Diabetologii Klinicznej". Pismo to powstało w wyniku połączenia naukowych założeń czasopisma "Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna" oraz praktycznych aspektów "Diabetologii Praktycznej".

więcej Diabetologia Kliniczna 2012, tom 1, nr 2

Nowotwory 2012, tom 2, nr 2

Data: 12 czerwca 2012

Dwumiesięcznik będący oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Centrum Onkologii —Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz czasopismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

więcej Nowotwory 2012, tom 2, nr 2

Ukazał się anglojęzyczny numer "Cardiology Journal". Nowa forma czasopisma umożliwi wymianę myśli na szerszym forum naukowym, udostępni prace pochodzące od autorów z całego świata oraz upowszechni prace polskie poza granicami kraju.

więcej Cardiology Journal 2012, tom 19, nr 3