Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Aktualności

"Medycyna Wieku Podeszłego" to nowy kwartalnik edukacyjny. Pismo zawiera prace poglądowe, omawiające różnorodne zagadnienia związane z odmiennościami przebiegu chorób u osób starszych i stanowi uzupełnienie "Gerontologii Polskiej".

więcej Medycyna Wieku Podeszłego 2012, tom 2, nr 1

Ukazał się nowy numer "Forum Nefrologiczne", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

więcej Forum Nefrologiczne 2012, tom 5, nr 2

Hematologia 2012, tom 3, nr 1

Data: 16 maja 2012

Czasopismo skierowane jest do hematologów i onkologów oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych.

więcej Hematologia 2012, tom 3, nr 1

Ukazał się najnowszy numer miesięcznika "Kardiologia Polska", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

więcej Kardiologia Polska 2012, tom 70, nr 5

Oficjalny, publikowany po angielsku periodyk Towarzystw Medycyny Nuklearnej: Bułgarskiego, Czeskiego, Węgierskiego, Macedońskiego, Polskiego, Rumuńskiego, Rosyjskiego, Słowackiego i Serbskiego oraz Ukraińskiego Towarzystwa Radiologicznego.

więcej Nuclear Medicine Review 2012, tom 15, nr 1

Ukazał się najnowszy numer "Nadciśnienia Tętniczego". Dwumiesięcznik ten jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

więcej Nadciśnienie Tętnicze 2012, tom 16, nr 1

Ukazał się kolejny numer kwartalnika "Choroby Serca i Naczyń". Pismo współtworzą i redagują czołowi polscy eksperci reprezentujący różne dziedziny medycyny sercowo-naczyniowej.

więcej Choroby Serca i Naczyń 2012, tom 9, nr 2

Ukazał się anglojęzyczny numer "Cardiology Journal". Nowa forma czasopisma umożliwi wymianę myśli na szerszym forum naukowym, udostępni prace pochodzące od autorów z całego świata oraz upowszechni prace polskie poza granicami kraju.

więcej Cardiolody Journal 2012, tom 19, nr 2

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika "Pneumonologia i Alergologia Polska", oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

więcej Pneumonologia i Alergologia Polska 2012, tom 80, nr 3

Opublikowano numer czasopisma "Endokrynologia Polska", oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, ukazującego się od 1949 roku.

więcej Endokrynologia Polska 2012, tom 63, nr 2