Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Aktualności

Właśnie ukazał się najnowszy numer czasopisma "Nuclear Medicine Review", oficjalnego, publikowanego w całości po angielsku periodyku Towarzystw Medycyny Nuklearnej.

więcej Nuclear Medicine Review 2011, tom 14, nr 2

Ukazał się 5/2011 numer pisma "Diabetologia Praktyczna", dwumiesięcznika dydaktyczno-naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

więcej Diabetologia Praktyczna 2011, tom 12, nr 5

Ukazał się najnowszy numer kwartalnik "Gastroenterologia Kliniczna" pod redakcją prof. Jarosława Reguły.

więcej Gastroenterologia Kliniczna 2011, tom 3, nr 4

Hematologia 2011, tom 2, nr 4

Data: 28 grudnia 2011

Pojawił się najnowszy - 4/2011 numer kwartalnika "Hematologia" - oficjalnego pisma Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, którego Redaktorem Naczelnym jest prof. Krzysztof Warzocha

więcej Hematologia 2011, tom 2, nr 4

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika "Pneumonologia i Alergologia Polska", oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

więcej Pneumonologia i Alergologia Polska 2012, tom 80, nr 1


Acta Angiologica 2011, tom 17, nr 4

Data: 14 grudnia 2011

Ukazał się najnowszy numer kwartalnika "Acta Angiologica". Czasopismo to jest przeznaczone przede wszystkim dla specjalistów, a także lekarzy specjalności niezabiegowych zainteresowanych problematyką chorób naczyń.

więcej Acta Angiologica 2011, tom 17, nr 4

Ukazał się najnowszy numer "Nadciśnienia Tętniczego". Dwumiesięcznik ten jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

więcej Nadciśnienie Tętnicze 2011, tom 15, nr 5

Ukazał się nowy numer czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

więcej Onkologia w Praktyce Klinicznej 2011, tom 7, nr 5

Opublikowano najnowszy numer czasopisma "Endokrynologia Polska", oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, ukazującego się od 1949 roku.

więcej Endokrynologia Polska 2011, tom 62, nr 6