Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Aktualności

Gerontologia Polska 2011, tom 19, nr 2

Data: 10 października 2011

Ukazał się najnowszy numer czasopisma "Gerontologia Polska", które kierowane jest zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu, jak i do lekarzy specjalistów zainteresowanych problemami geriatrycznymi.

więcej Gerontologia Polska 2011, tom 19, nr 2

Właśnie ukazał się nowy numer czasopisma "Folia Cardiologica Excerpta".

więcej Folia Cardiologica Excerpta 2011, tom 6, nr 4

Medycyna Wieku Podeszłego

Data: 4 października 2011

Ukazał się najnowszy numer "Medycyna Wieku Podeszłego" - nowego kwartalnika edukacyjnego.

więcej Medycyna Wieku Podeszłego

Ukazał się nowy numer miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL) w Gdańsku. Zawiera on sprawozdania z posiedzeń OIL, stanowiska i podjęte przez Izbę uchwały.

więcej Pomorski Magazyn Lekarski - Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 2011, nr 10

Kardiologia Polska 2011, tom 69, nr 9

Data: 19 września 2011

Ukazał się najnowszy numer miesięcznika "Kardiologia Polska", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

więcej Kardiologia Polska 2011, tom 69, nr 9

Opublikowano najnowszy numer czasopisma "Endokrynologia Polska", oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, ukazującego się od 1949 roku.

więcej Endokrynologia Polska 2011, tom 62, nr 4

Ukazał się nowy numer czasopisma edukacyjnego: "Polski Przegląd Neurologiczny", kierowany do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią.

więcej Polski Przegląd Neurologiczny 2011, tom 7, nr 2

Ukazał się nowy numer kwartalnika "Problemy Pielęgniarstwa". Zawiera on między innymi recenzowane artykuły poglądowe oraz oryginalne prace badawcze.

więcej Problemy Pielęgniarstwa 2011, tom 19, nr 2

Udar Mózgu, tom 12, nr 1-2

Data: 5 lipca 2011

Ukazał sie numer 1-2/2010 czasopisma "Udar Mózgu Problemy Interdyscyplinarne". Czasopismo to ukazuje się dwa razy do roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Jako pismo interdyscyplinarne przeznaczone jest dla lekarzy wielu specjalności zainteresowanych problemami udaru mózgu.

więcej Udar Mózgu, tom 12, nr 1-2

Ukazał się nowy (2/2011

) numer "Advances in Palliative Medicine". Czasopismo to ukazuje się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej a adresowane szczególnie do specjalistów medycyny paliatywnej w Polsce i za granicą.

więcej Advances in Palliative Medicine (dawniej Polska Medycyna Paliatywna) 2011 tom 10, nr 2