Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Aktualności

Ukazał się nowy numer czasopisma "Diabetologia Kliniczna" — to dwumiesięcznik dydaktyczno-naukowy, który powstał w wyniku połączenia naukowych założeń czasopisma "Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna" oraz praktycznych aspektów "Diabetologii Praktycznej". Stał się przez to jedynym, oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Są w nim publikowane prace oryginalne i poglądowe, komentarze, sprawozdania ze zjazdów, listy do redakcji, ciekawe przypadki kliniczne oraz tłumaczenia artykułów naukowych z fachowych czasopism obcojęzycznych.

więcej Diabetologia Kliniczna 2014, tom 3, nr 6

Ukazał się nowy numer czasopisma „Nadciśnienie Tętnicze” — dwumiesięcznika, oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Ukazuje się od czerwca 1997 r. Czasopismo o charakterze naukowo-dydaktycznym. Nadciśnienie Tętnicze publikuje artykuły poglądowe, oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy, przeglądy piśmiennictwa, opisy projektów badawczych, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Periodyk prezentuje także nowe leki.

więcej Nadciśnienie Tętnicze 2014, tom 18, nr 3

W dniach 13–14 marca 2015 roku w Warszawie odbędzie się druga wspólna konferencja czasopism sercowo-naczyniowych Wydawnictwa Via Medica.

więcej II Konferencja Kardiologiczno-Hipertensjologiczno-Angiologiczna 2015 „VECTORS”

Kardiologia Polska 2015, tom 73, nr 1

Data: 20 stycznia 2015

Ukazał się nowy numer miesięcznika "Kardiologia Polska", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W czasopiśmie zaprezentowane są oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, interesujące artykuły poglądowe oraz opisy przypadków klinicznych z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Artykuły publikowane w "Kardiologii Polskiej" ukazują się w języku polskim i angielskim. Czasopismo posiada walory zarówno naukowe, jak i edukacyjne. Skierowane jest do kardiologów, kardiochirurgów, lekarzy internistów oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką kardiologiczną.

więcej Kardiologia Polska 2015, tom 73, nr 1

Forum Nefrologiczne 2014, tom 7, nr 4

Data: 20 stycznia 2015

Ukazał się nowy numer "Forum Nefrologicznego", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W kwartalniku drukowane są artykuły z działów: nefrologia kliniczna, hemodializa, dializa otrzewnowa, transplantologia, pielęgniarstwo nefrologiczne. Pismo skierowane jest do lekarzy nefrologów, internistów, pielęgniarek nefrologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

więcej Forum Nefrologiczne 2014, tom 7, nr 4

Ukazał się piąty numer czasopisma NOWOTWORY Journal of Oncology. Jest to dwumiesięcznik będący oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz czasopismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Czasopismo ukazuje się od 1923 roku i zawiera artykuły oryginalne, opisy przypadków oraz artykuły przeglądowe. Redaktorem naczelnym jest prof. Edward Towpik.

więcej NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, tom 64, nr 6

Ukazał się nowy numer czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej" — oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, a Radzie Naukowej pisma, w której składzie znajduje się wielu ekspertów z dziedziny onkologii, hematologii i dziedzin pokrewnych, przewodzi prof. Marek Pawlicki. Czasopismo jest dwumiesięcznikiem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do specjalistów onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są prace poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

więcej Onkologia w Praktyce Klinicznej 2014, tom 10, numer 6

Ukazał się kolejny anglojęzyczny numer "Cardiology Journal". Nowa forma czasopisma umożliwi wymianę myśli na szerszym forum naukowym, udostępni prace pochodzące od autorów z całego świata oraz upowszechni prace polskie poza granicami kraju. Poziom pisma wzrośnie także dzięki temu, że zwiększył się udział nazwisk zagranicznych wśród recenzentów i przedstawicieli Rady Naukowej. W kolejnych numerach publikowane będą nadal artykuły naukowe, ale również artykuły o treści edukacyjnej i notki biograficzne, opisujące osoby zasłużone dla światowej kardiologii.

więcej Cardiology Journal 2014, tom 21, nr 6

Ukazał się nowy numer czasopisma Folia Medica Copernicana. W piśmie w większości publikowane są prace oryginalne oraz prace poglądowe, w dużej mierze na zamówienie Redakcji, przygotowane przez autorów ekspertów w danej dziedzinie medycyny, czy w dziedzinie biomedycznej. Dotyczyć będą problematyki medycyny ogólnej, farmacji, immunologii, hematologii, toksykologii, endokrynologii, onkologii, biochemii klinicznej, pielęgniarstwa, analityki i medycyny laboratoryjnej.

więcej Folia Medica Copernicana 2014, tom 2, nr 3

Ukazał się nowy numer kwartalnika International Maritime Health.

więcej International Maritime Health 2014, tom 65, nr 4